Politica de confidențialitate

Societatea US ROM HOUSE LTD SRL („Little Texas”), prin natura activitatii pe care o desfasoara prelucreaza cu buna credinta si in conformitate cu prevederile legale date personale ale clientilor sai actuali, potentiali sau viitori, ale colaboratorilor persoane fizice, ale reprezentantilor persoanelor juridice, ale angajatilor sai, a membrilor acestora de familie sau a candidatilor in cadrul proceselor de recrutare.


Little Texas ia in permanenta masuri tehnice si organizatorice in vederea protejarii datelor cu caracter personal incredintate, le va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.

I. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI US ROM HOUSE LTD SRL

Strada Moara de Vânt 31-33 Iași, IASI, ROMANIA, tel + 40786 229 888

DPO: Strada Moara de Vânt 31-33 Iași, IASI, ROMANIA, email: dpo@littletexas.ro

II. SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

Little Texas colecteaza si prelucreaza datele personale pentru urmatoarele scopuri :

III. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

III.1. LITTLE TEXAS COLECTEAZA DATE CU CARACTER PERSONAL, DIRECT DE LA PERSOANA VIZATA, DE LA REPREZENTANTII ACESTEIA, SAU INDIRECT :

In eventualitatea in care ne trimiteți orice date personale despre alte persoane altele decat ale Dvs., către noi sau către furnizorii noștri de servicii (de exemplu, dacă faceți o rezervare pentru o altă persoană), declarați că aveți autoritatea de a face acest lucru și că ne permiteți să folosim datele în conformitate cu acestă Politica de confidentialitate.

În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dumneavoastra să ni le oferiți. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dumneavoastra pentru a oferi servicii mai bune şi a răspunde cerinţelor dumneavoastră speciale (de exemplu, pregătirea mâncării excluzând alimentele la care sunteți alergic şi/sau furnizarea accesului pentru persoanele cu dezabilități).

In cazul în care Little Texas va decide să prelucreze date cu caracter personal si în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor nr. 679/2016, respectiv în baza consimţământului persoanei vizate, Little Texas va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

III.2. MODUL ÎN CARE COLECTĂM DATE

IV. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Prelucrarile datelor in scopurile de mai sus au ca temei :

V. DURATA PASTRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este limitata la ceea ce este necesar pentru scopurile de procesare si pana la expirarea termenelor de arhivare. Little Texas va sterge datele cu caracter persoanl la momentul la care persoana vizata solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare se realizeaza ca efect al interesului legitim Little Texas sau este impusa de o prevedere legala, date care vor fi sterse in termenul prevazut de lege pentru aceasta. În cazul în care păstrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopuri specificate de lege, Little Texas va păstra în continuare datele pentru perioada impusa.

VI. PROCESE DE PROFILARE AUTOMATĂ ȘI DECIZII AUTOMATIZATE

Little Texas nu foloseste datele personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității persoanelor vizate. Little Texas nu foloseste datele personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

VII. DESTINATARII DATELOR

Little Texas poate dezvălui datele personale urmatoarelor categorii de destinatari: autoritati si institutii publice centrale si locale, profesionisti ce colaboreaza cu Little Texas, alti furnizori de servicii specifice similare sau complementare.
Little Texas poate comunica datele dvs. către persoane împuternicite care prelucrează date cu caracter personal pe seama Little Texas ( cu titlu exemplificativ: societati de arhivare,entitati care asigura recuperarea creantelor, furnizori de servicii de marketing direct, curieri, etc).
Little Texas va dezvalui datele dvs. personale pentru a se conforma oricărei obligaţii legale, sau în virtutea obligaţiilor faţă de o autoritate publica, sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa Little Texas sau a clienţilor sai.
Datele transmise Destinatarilor vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopurile in care au fost colectate si dezvaluite.

VIII. TRANSFERUL DATELOR IN STRAINATATE .

Datele cu caracter personal prelucrate în scop de marketing, respectiv adresa de e-mail vor fi transferate către MailChimp, societate din SUA, entitate prin intermediul careia se realizeaza transmiterea comunicarilor online. Transferul către furnizorul MailChimp se va realiza numai în baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat cu privire la comunicarile de marketing, statistica sau de experienta clientului.
In cazul celorlalte date cu caracter personal prelucrate , acestea nu sunt transferate in tari din afara UE/ EEA sau catre organizatii internationale

IX. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Little Texas respectă drepturile care privesc protecția datelor personale, drepturi care se pot exercita de catre persoana vizata printr-o cerere scrisa adresata Us Rom House LTD SRL, la sediul acesteia din Iasi, str. Moara de Vant nr. 31-33 sau la adresa de email dpo@littletexas.ro . Cererea trebuie să conțină o descriere precisă a dreptului pe care persoana vizata doreste să-l exercite si sa fie insotita de un document de identitate care permita identitificarea acesteia. Folosirea informațiilor din documentul de identitate este limitată strict la activitatea de confirmare a identității și nu va genera o stocare a datelor personale mai mult decât este necesar în acest scop. Persoana vizata are urmatoarele drepturi

Mentionam ca nu ne asumam raspunderea cu privire la informatiile si politicile de confidentialitate aferente siteurilor catre care se face trimitere prin linkurile postate pe websiteul nostru.

Ne rezervam dreptul de a modifica prezenta politica de confidentialitate. Aceasta precum si versiunile viitoare vor putea fi accesate oricand pe site-ul www.littletexas.ro .