fbpx

Politica de confidentialitate. Prelucrarea datelor personale.

Politica de confidentialitate. Prelucrarea datelor personale.

Societatea US ROM HOUSE LTD SRL („Little Texas”), prin natura activitatii pe care o desfasoara prelucreaza cu buna credinta si in conformitate cu prevederile legale date personale ale clientilor sai actuali, potentiali sau viitori, ale colaboratorilor persoane fizice, ale reprezentantilor persoanelor juridice, ale angajatilor sai, a membrilor acestora de familie sau a candidatilor in cadrul proceselor de recrutare.
Little Texas ia in permanenta masuri tehnice si organizatorice in vederea protejarii datelor cu caracter personal incredintate, le va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.

I. Datele de contact ale operatorului Us Rom House LTD SRL

Strada Moara de Vânt 31-33 Iași, IASI, ROMANIA, tel + 40786 229 888

DPO: Strada Moara de Vânt 31-33 Iași, IASI, ROMANIA, email: dpo@littletexas.ro

II. Scopurile prelucrarii datelor personale

Little Texas colecteaza si prelucreaza datele personale pentru urmatoarele scopuri :

 • In vederea furnizarii serviciilor pe care le solicitați
 • In scopuri de gestiune financiara, efectuarea de operatiuni fiscale, bancare, de plati,
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, inclusiv in faza pre-litigioasa
 • in scopul solutionarii diferitelor solicitari, sesizari sau plangeri formulate de catre perosanele vizate.
 • în scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform competentelor legale ale acestora
 • în scopul realizarii unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale si pentru oferirea de servicii personalizate si imbunatatirea serviciilor oferite
 • în scopul evaluarii gradului de satisfacție cu privire la serviciile noastre
 • in scopul asigurarii pazei si protectiei persoanelor si valorilor din locatia noastra, in vederea prevenirii si combaterii savarsirii de infractiuni, prin intermediul supravegherii video in locurile accesibile publicului.
 • in scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante, gestionarea dosarelor de recrutare pe parcursul diferitelor etape de selectie
 • in scopul emiterii cardurilor de reduceri sau a celor aferente abonamentelor
 • in scop de marketing direct, in vederea transmiterii de newslettere , comunicari comerciale privind oferta de servicii, promotii si evenimente organizate de Little Texas
 • În momentul vizitării site-ului www.littletexas.ro, si doar daca ati fost de acord cu instalarea de cookieuri- serverul web înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-aţi vizitat, adresele din site pe care le accesaţi, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de exemplu în cazul unei înregistrări, a unui sondaj, sau în execuţia de conţinut. – politica de cookies – Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului ne permit să personalizăm şi să îmbunătăţim în permanenţă modul în care interacţionaţi cu Little Texas.
 • Pentru a personaliza serviciile în funcție de preferințele dumneavoastra explicite. Utilizăm datele personale și alte date pe care ni le incredintati in mod voluntar pentru a personaliza și pentru a vă îmbunătăți experiențele in cadrul interactiunii cu noi
 • In scop de business – putem folosi o parte din datele personale și alte date pentru analize, audituri, monitorizare și prevenire a securității și fraudei (inclusiv prin utilizarea de televiziune cu circuit închis, chei, carduri și alte sisteme de securitate), dezvoltarea de noi bunuri și servicii, îmbunătățirea acestora etc.
 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre Little Texas și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractelor incheiate, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim
 • în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile noastre
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin

III. Categorii de date cu caracter personal

III.1. Little Texas colecteaza date cu caracter personal, direct de la persoana vizata, de la reprezentantii acesteia, sau indirect :

 • Cu functie de identificare ( cum ar fi : nume prenume, domiciliul, sexul, data nasterii, nationalitate, alte elemente din documentul de identitate, identificatori online)
 • Date speciale ( cum ar fi : CNP, originea rasiala , convingeri religioase, dupa caz, semnatura)
 • Date financiare si bancare ( cum ar fi : numar cont, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dvs, daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); valabilitatea cardului bancar banca)
 • Alte date cu caracter personal ( cum ar fi : ocupatie, loc de munca, )
 • Date de contact (cum ar fi : adresa postala de corespondenta, numar telefon, email )
 • Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate in incinta Little Texas).
 • Date referitoare la profilarea utilizatorilor site-ului conform Politicii de Cookies, care poate fi accesata AICI ( vârsta, sex, IP, date de trafic, date de geo-localizare, dispozitiv utilizat, sistem operare, cuvinte cheie căutate de utilizator conform intereselor sale)
 • Opinii (pot include date personale cu caracter special) pe care ni le transmiteţi in mod direct sau pe care le postaţi public despre Little Texas, pe reţele de socializare (social media) sau prin intermediul altor medii de comunicare publica.
 • Informații despre sejurul Dvs., inclusiv data sosirii și a plecării, cereri speciale (alergeni, regimuri alimentare specifice, copii), observații despre preferințele serviciilor dumneavoastră (inclusiv preferința pentru tipul de cameră, facilități sau orice alte servicii utilizate);
 • Date personale ale minorilor – acestea sunt furnizate strict de catre parinti sau reprezentantii legali in vederea organizarii evenimentelor specifice (zile de nastere, petreceri tematice, petreceri de botez etc.)

In eventualitatea in care ne trimiteți orice date personale despre alte persoane altele decat ale Dvs., către noi sau către furnizorii noștri de servicii (de exemplu, dacă faceți o rezervare pentru o altă persoană), declarați că aveți autoritatea de a face acest lucru și că ne permiteți să folosim datele în conformitate cu acestă Politica de confidentialitate.

În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dumneavoastra să ni le oferiți. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dumneavoastra pentru a oferi servicii mai bune şi a răspunde cerinţelor dumneavoastră speciale (de exemplu, pregătirea mâncării excluzând alimentele la care sunteți alergic şi/sau furnizarea accesului pentru persoanele cu dezabilități).

In cazul în care Little Texas va decide să prelucreze date cu caracter personal si în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor nr. 679/2016, respectiv în baza consimţământului persoanei vizate, Little Texas va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

III.2. Modul în care colectăm date

 • Din mediul on-line. Colectăm date personale atunci când faceți o rezervare in sectiunile specifice: hotel/restaurant/evenimente, postați pe paginile de social media, vă înscrieți la un newsletter sau participați la un sondaj, eveniment s.a.m.d.
 • In cadrul vizitelor Dvs. precum si atunci când participați la evenimentele pe care le organizam sau la care participăm
 • Prin telefon/email. Colectăm date personale atunci când faceți o rezervare prin telefon, comunicați cu noi prin e-mail, fax sau sau contactați serviciul de relații cu clienții. Aceste comunicări pot fi înregistrate în scopul asigurării calității și al instruirii.
 • De la terti – in cazul in care o alta persoana face rezervarea pentru si in numele Dvs. sau in cazul datelor pe care le-ati furnizat colaboratorilor nostril si pentru care v-ati dat consimtamantul cu privire la transfer.
 • Prin dispozitivele conectate la Internet. Colectăm date personale de la dispozitivele conectate la rețeua de internet disponibilă în proprietatea noastre. Simpla accesare a site-ului/ rețelei noastre nu va conduce la colectarea datelor dumneavoastra personale cu excepția cazului în care dumneavoastra introduceți de bunăvoie anumite date (de exemplu rezervări online, aplicații posturi vacante, anumite cereri/solicitări, etc).
 • Totuși, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.
 • Parteneri de afaceri: cum ar fi agențiile de turism, companiile partenere emitente de carduri, serviciile aferente rețelelor sociale care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii sau alte surse terțe care sunt autorizate prin lege să ne transmită datele dumneavoastră.

IV. Temeiul juridic al prelucrarii

Prelucrarile datelor in scopurile de mai sus au ca temei :

 • Incheierea si/ sau executarea unui contract de prestari servicii (cazare, evenimente, rezervari la restaurant) sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 • Indeplinirea obligatiilor legale ce revin Little Texas potrivit legii .
 • Interesul legitim al Little Texas (de exemplu, dar fara a ne limita la: in vederea efectuarii unei rezervari), cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor nr. 679/2016,
 • protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau a altei persoane fizice
 • consimțământul persoanei vizate în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului. În măsura în care persoana vizata si-a exprimat consimțământul cu privire la o anumita prelucrare, aceasta are dreptul de a-si retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimtamantului nu va afecta prelucrarea datelor efectuata pana la momentul retragerii. Solicitarea de retragere a consimtamantului poate fi exercitata oricand fie pe adresa de e-mail dpo@littletexas.ro sau prin formularea unei cereri scrise la adresa str. Moara de Vant nr. 31-33, Iasi – in atentia Ofiterului de Protectie a Datelor, precum si prin accesarea butonului de „Dezabonare” prezent in tote informarile noastre electronice.

V. Durata pastrarii datelor cu caracter personal

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este limitata la ceea ce este necesar pentru scopurile de procesare si pana la expirarea termenelor de arhivare. Little Texas va sterge datele cu caracter persoanl la momentul la care persoana vizata solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare se realizeaza ca efect al interesului legitim Little Texas sau este impusa de o prevedere legala, date care vor fi sterse in termenul prevazut de lege pentru aceasta. În cazul în care păstrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopuri specificate de lege, Little Texas va păstra în continuare datele pentru perioada impusa.

VI. Procese de profilare automată și decizii automatizate

Little Texas nu foloseste datele personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității persoanelor vizate. Little Texas nu foloseste datele personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

VII. Destinatarii datelor

Little Texas poate dezvălui datele personale urmatoarelor categorii de destinatari: autoritati si institutii publice centrale si locale, profesionisti ce colaboreaza cu Little Texas, alti furnizori de servicii specifice similare sau complementare.
Little Texas poate comunica datele dvs. către persoane împuternicite care prelucrează date cu caracter personal pe seama Little Texas ( cu titlu exemplificativ: societati de arhivare,entitati care asigura recuperarea creantelor, furnizori de servicii de marketing direct, curieri, etc).
Little Texas va dezvalui datele dvs. personale pentru a se conforma oricărei obligaţii legale, sau în virtutea obligaţiilor faţă de o autoritate publica, sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa Little Texas sau a clienţilor sai.
Datele transmise Destinatarilor vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopurile in care au fost colectate si dezvaluite.

VIII. Transferul datelor in strainatate .

Datele cu caracter personal prelucrate în scop de marketing, respectiv adresa de e-mail vor fi transferate către MailChimp, societate din SUA, entitate prin intermediul careia se realizeaza transmiterea comunicarilor online. Transferul către furnizorul MailChimp se va realiza numai în baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat cu privire la comunicarile de marketing, statistica sau de experienta clientului.
In cazul celorlalte date cu caracter personal prelucrate , acestea nu sunt transferate in tari din afara UE/ EEA sau catre organizatii internationale

IX. Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Little Texas respectă drepturile care privesc protecția datelor personale, drepturi care se pot exercita de catre persoana vizata printr-o cerere scrisa adresata Us Rom House LTD SRL, la sediul acesteia din Iasi, str. Moara de Vant nr. 31-33 sau la adresa de email dpo@littletexas.ro . Cererea trebuie să conțină o descriere precisă a dreptului pe care persoana vizata doreste să-l exercite si sa fie insotita de un document de identitate care permita identitificarea acesteia. Folosirea informațiilor din documentul de identitate este limitată strict la activitatea de confirmare a identității și nu va genera o stocare a datelor personale mai mult decât este necesar în acest scop. Persoana vizata are urmatoarele drepturi

 • Dreptul de a cere Little Texas accesul la aceste date.
 • Dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care le prelucreaza Little Texas, scopul, transferul catre terti, precum si perioada de stocare a acestor date.
 • Dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii suplimentare solicitate, Little Texas isi rezerva dreptul de a percepe o taxa .
 • Dreptul de a cere rectificarea datelor inexacte/incomplete care o privesc.
 • Dreptul de a cere stergerea datelor personale care o privesc, cu exceptia cazului in care exista motive legitime care sa prevaleze cererii persoanei vizate.
 • Dreptul de a cere restrictionarea prelucrarii . Totusi, Little Texas va puta stoca si prelucra datele personale din motive de interes public, indeplinirea unei obligatii legale, sau pentru apararea impotriva unei plangeri legale, întemeierea unei reclamații legale sau pentru a proteja drepturile unei persoane.
 • Dreptul de opozitie fata de prelucrarea datelor, atunci cand scopul prelucrarii il reprezinta marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci cand masura este legata de marketingul direct respectiv. Little Texas nu va mai prelucra datele , cu exceptia cazului in care exista motive legitime, sau daca scopul prelucrarii este constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, daca aceasta are un impact semnificativ asupra persoanei vizate.
 • Dreptul de portare a datelor cu caracter personal furnizate în formă electronica, structurată, utilizată curent, lizibilă automat, cu posibilitatea ca datele respective să fie transferate unui alt operator.
 • In cazul in care persoana vizata considera ca prelucrarea s-a facut cu nerespectarea legislatiei in vigoare, aveti dreptul de a formula o plangere in fata autoritatii de supraveghere, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
  Sector1,cod postal 010336
  Bucuresti, Romania

Mentionam ca nu ne asumam raspunderea cu privire la informatiile si politicile de confidentialitate aferente siteurilor catre care se face trimitere prin linkurile postate pe websiteul nostru.

Ne rezervam dreptul de a modifica prezenta politica de confidentialitate. Aceasta precum si versiunile viitoare vor putea fi accesate oricand pe site-ul www.littletexas.ro .